Gabimi Trashanik I Imi Eshte Se E Iash Vjehrrin Te Me

Punoj si sekretareshë, ne mënyre që te bëj një ndihmesë financiare, derisa Luii studion dhe punon ne gjysmë orari. Ai është i zënë me punë, ligjërata dhe studime, prandaj nuk ka kohë te mjaftueshme për ta bere ate punë.

Ne te vërtetë, ne kemi bërë shumë me tepër das huri para mart esës, se sa që tani e bëjmë këtë prej se u mar tuam. Po jua rrëfej këtë ne menyre që ju ta paramendoni pamjen lidhur me atë se si jam ndier e lën duar kur une qëndroja me orë te tëra vetëm me babain shumë tërheqës te Luiit. Per ta lexuar Historin e Plote HAP REK IAMEN ME POSHTEKetu Mund ta lexoni

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *