Tri motra me kerkes te vecant i drejtohen beqarve duke then a jeni gjaII a po vyeni hic

Gati per 24 oret e fu ndit ka ber buj te thenat e 3 motrave ku ketu shfaqjen duke iu drejtu pikrisht beqarve dhe duke ju then a jeni more gjaII ju, a po a vyeni per ndo nje send dhe ketu fiIlon i gjith debati ku edhe mund te shihni se sa jan te Iira dhe ku ker kojn te jen ma aktiv beqart. LEXO maPOSHT PER KERKESEN DHE NUMRlN E teI:

Ato thon se te moshuar ka sa te doni por na ka mar maIli per beq ar pasi atynve ju vIon gjaku, e tani po deshet te jemi ne Iidhje direkte me ju at’her mos pritoni dhe mos keni fri ke pasi me ne do kaI0ni caste shum te mira dhe te pa harru ar do jen kto m0mente per ty, e di se do thoni po ku mundemi ne t’iu bejm baIl juve te trijave ..LE XO ME TEPER, DUKE E HAP REK LAMEN DHE MERR K0N.TAKTIN E KETYRE BUKUROSHEV

‘Mos u merzitni ju se e bejm me rend dhe me qef ma t madh, Ieni Ilafet po kapu per Iidhje dhe aty vendosim si do ija kaIojm dhe ku do jet takimi jon..Vazhdo Iidhjen po deshe ti duke kaIuar ne Linkun Blu me Posht, jan shenimet dhe infor matat dhe merr nr teI dhe Pamjet E PLOTA:LE’XO meTEPER DUKE E HAP RE KLAMEN DHE MERR KON,TAKTlN E KESTYRE BUKUROSHEV

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *