Jetoj në fshatin mes Tiranes dhe Durresit, ende pa e shijuar jetën e nates, dua ta provoj, mosha ska rendsi

Jam 22 vjeçare e li.ndur dhe e r.r.itur në fs.hat dhe këtu edhe jetoj vetëm me mamin, të tjerët kan ikur jashtë shtetit.Tani kam fi.lluar të përdori edhe r.rjetet sociale sepse deri vonë vetëm kisha dë.gjuar se mund të lasësh me dikend në di.stancë dhe të s.hihesh edhe drejt-për-drejt pa p.aguar asgjë.Disa miq që i kam në profilin tim po p.ostojnë foto nga jeta e na.tës në Tiran e Durrës e gji.thandej dhe kam shumë dës.hirë që ta kisha shi.juar edhe une se çfare vërtet ndodhë në ato lo.kale.PER TE LEX.UAR ME SHUME SHT,YPNI HAPS.IREN REK.LAMUESE TUTJE

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *