Jam E Dlvorcuar Por E Kam Taze, Dua Nje

Jam 36 vjeqe nga kosova me qendrim ne londer e d ivor cuar kam tre femije te rritur, kerkoje nje burre per lidhje martesore nga shqiperia mosha 44-50 vjeqar.Te inter esuarit te lajm erohen permes Jam 45 vjeqare nga kosova me qendrim ne londer e di vorcuar kam tre femije te rritur, kerkoje nje burre per lidhje martesore nga shqiperia mosha 44-50 vjeqar.LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME P0SHTE

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *