Prinderit nuk lejojne vajzen te martohet me djaIin sepse punonte ne ndertim, pas pak vitesh pendohen me jete kur shikojne cben!!

Prinderit nuk lejojne vajzen te martohet me djaIin sepse punonte ne ndertim, pas pak vitesh pendohen me jete kur shikojne cben!! JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU

Prindërit gjithmonë duan më të mirën për fëmijët e tyre dhe shpesh bëjnë çdo gjë që ata i kon,side,rojnë si me e mira për to, edhe pse ajo mund te th,ye,je zemren e femijes.Në këtë histori, një burrë ndan përv,ojën e tij rreth asaj që ndodhi kur st,atu,si dhe paraja bëhen prioritet mbi dashurinë.20 vjet më parë, pas dip,lomi,mit ne shkollen e mesme, Michael vendosi ti nde,rpri,ste studimet e tij dhe të pun,onte si pun,ëtor ndërtimi si babai i tij. LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME P0SHTE

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *