Dua Nje MashkuII Te Forte Tja Terboj Gjithe Gjejen Duke E Bere Ate Pune.

Nga paraIoja e deri në minutën e fundit të lojës sëberit e asaj punes. ne pyetëm disa ekspertë të (meshkuj sigurisht) dhe zbuluam që çdo femër nëse mëson mënyrat e mëposhtme mund ta mend ë ma shkuIIin e saj në htrat. HAP REK LAMEN ME POSHTE Per Iajmin e PIote.

Mund të tingëllojë banaIe, por mos harroni që meshkujt kanë ins tinkte kafs hërore. Ndaj, atëherë kur ai nuk e pret, mer reni në telefon, merrni frymë th ellë dhe psher ëtini teksa i t honi: “Kam gjithë ditën që nuk më hiqesh nga mendja, dua të të kem pranë”. Pastaj mbylljani telef onin me njëherë. Por para se të guxoni t’i fl isni në këtë mënyrë prvokuese sigurohuni që është ai nga ana tjetër e rece ptorit. HAP REK LAMEN ME POSHTE Per Iajmin e PIote.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *