“Familjaa mendon se jam çm.endur”, 23-vjeçarja paguan 20 mije euro per

“Familjaa mendon se jam çm.endur”, 23-vjeçarja paguan 20 mije euro per… LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN DHE MERR KON.TAKTlN

“Familjaa mendon se jam ç mendur”, 23- vjeçarja paguan 20 mijë euro për… Një vajzë e re ka lënë të bef asuar familjen dhe mi qtë pas vendimit të saj të fundit, me mir atimin e të atit. Nadine Anderson, nga Mbretëria e Bashkuar, ka mbuluar me tatu azhe rreth 90% të tru pit të saj, madje duke zgjedhur që pjesën më të madhe të lëkurë s ta ngjyrosë në ngj yrë të z ezë, pa bërë as një diz ajn..LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN DHE MERR KON.TAKTlN

Ajo tregon se ka adhuruar gjithnjë tatu azhet që babai i saj ka pasur, dhe dhurata që i ka kërkuar në moshën 18-vjeçare ka qenë pik ërisht që edhe ajo të bënte disa. “Ai më tha se nëse mendoj se kjo është mirë për mua dhe nuk më sh kakt on asnjë pro blem, atëherë mund të vazhdoj dhe të bëj sa të dua”. Pamja e saj sot është shumë e çudit shme, ndërsa thotë se një pjesë e familjes së saj dhe mi qve mendojnë se është ç.men dur që ka përfunduar në këtë fazë. Anderson nuk e v.ret aspak mendjen për k.omentet ne.gative, teksa thotë se ndihet reh at dhe i pëlqen përfundimi. Të gjitha këto tat.uazhe i kanë kush.tuar asaj plot 15 mijë paund. Në rrjetet so.ciale, ko.mentet ndaj saj nuk kanë qenë shumë pozi.ti.ve, por 23-vjeçarja thotë se nuk shqe.tëso.het aspak dhe se çdokush ka të drejtë të bëjë ç’të dojë në jetën dhe tru.p.in e tij.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *