Mjeku ju bën thirrje mos ta fusni hudhrën në gojë / Pastaj mos thoni se nuk ju kemi thënë…

Ja kush nuk guxon të hajë hudhër përgjatë viteve njerë.zit i kanë përdorur hudhrat si i laç për të para ndaluar apo trajtuar sëmundje të ndryshme mirë po nëse nuk e keni ditur janë pesë lloje të njer.ëzve të cilët nuk duhet të hanë hudhra.

Personat që kanë pro ble me me mëlçi disa elemente të hudh.rave mund të bëjnë që ushqimi të mos ju tretet mirë dhe rrjedhi misht pa c ient ëve me he patit u keq ësohet gje ndja veç kësaj përdorimi i tepërt i hudh.rave shkakton an em inë pasi që disa nga kompone.ntët e hudhrave i zvogëlojnë qelizat e kuqe të gj ak ut.

Pers onat që vu aj në nga jashtëqitja jo bak teri ale konsumimi i hudh.rave te njerëzit që kanë pro ble me me jasht ëqitje mundet vetëm ta keqësojë gje n.djen për arsye të efekteve që i ka në zorrë të trashë pran daj edhe konsumimi i hudh.rave duhet të jetë më i kujdesshëm.

Personat që kanë pro ble me me sy pacientët që kanë pro ble me me shik.im duhet të mos hanë hudhër doktorët e mjekësisë tradi.cionale kineze besojnë që konsumimi i rregullt i hudhrave për një kohë të gjatë mund të d ëm tojë sytë dhe mëlçinë veç kët.yre shkakton edhe hu mbj en e kujtesës.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *