VIDEO – Përleshje masive në një aeroplan: 15 gra god’asin egërsisht njëra-tjetrën

Një fluturim nga El Salvador në Sao Paulo të Brazilit u shndërrua në ka os pasi sh p ër t h e u një për les hje e madhe mes 15 grave që go d is n in njëra-tjetrën dhe bër tis nin para pasagjerëve të tjerë të habitur.

Pamjet nga aeroplani tregojnë gratë duke u tërhequr për fl ok ë ndërsa ekuipazhi përpiqet t’i ndajë ato. Në një moment pë rle sh ja u bë aq ag r e si ve saqë njërës prej femrave i është gr is ur këmisha dhe ajo është detyruar të mbulojë gj o ks in me duar.

Pë rl es hja thuhet se erdhi rreth një ulëseje në aeroplan. Në fakt, një nënë pyeti një pasagjer nëse mund ta ndërronte vendin me fëmijën e saj, i cili ka nevoja të veçanta. Por kur kërkesa e saj u r efu z ua, ajo u zemërua dhe filloi ta s ul mo n te atë.

 

https://x.com/avia_pro/status/1621538030434586626?s=46

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *