Menaxheri i bankës përzuri një grua të varfër që kërkoi kredi,kur kuptoi identitetin e saj u trondit

Menaxheri i bankës përzuri një grua të varfër që kërkoi kredi,kur kuptoi identitetin e saj u trondit

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *