Vjen ndryshimi duhur nga Gjermania për shqiptarët, Ja cka ju duhet tani për marrjen e lejes së qëndrimit

Ligji mbi vendbanimin në Gjermani, Shtetasit e vendeve të treta u nënshtrohen aktit të rezidencës nëse ata pranohen në Gjermani. Ligji përcakton dy leje të veçantë të qëndrimit të gjallë: Pacaktuar ‘lejen e qëndrimit’ (Niederlassungserlaubnis) dhe termi “lejes së qëndrimit ‘(Aufenthalterlaubnis). Dallimet e tjera lidhur me statusin ligjor të shtetasve të vendeve të treta bazohen në qëllimin e qëndrimit dhe lejen e qëndrimit të dhënë në përputhje me rrethanat.Leja e qëndrimit jepet zakonisht për një mandat. Serioze jepet kjo leje të formojnë bazën e qëndrimit të përhershëm në shumicën e rasteve. pas një kohë që ju të merrni një leje qëndrimi dhe të drejtën për të marrë një leje vendosjeje lind nëse kushtet e caktuara janë plotësuar.

Leja e qëndrimit jepet vetëm në një qëllim të caktuar dhe për një afat. Leja e qëndrimit të cilën të drejtat e lidhura (aftësia për të punuar, bashkim familjar, leja e qëndrimit e garantuar) duhet të jetë subjekt i kësaj leje për çfarë qëllimi (punë, arsimi i lartë, azili etj) varen marra.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *